Kolekcja strojów

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Regulamin  Międzynarodowych Mistrzostw w Płukaniu Złota w Rzece

Pukanie Zota w rzece 20231. Organizatorem II Międzynarodowych Mistrzostw w Płukaniu Złota w rzece jest Urząd Gminy

Pielgrzymka oraz Polskie Bractwo Kopaczy Złota.

2. Zawody odbędą się w dniach 17-18 czerwca 2023r. Oficjalne otwarcie odbędzie się 17 czerwca 2023r.o godz.11:00

3. Miejsce zawodów - Wojcieszyn gm. Pielgrzymka.

4. Cele wydarzenia:

- Promocja regionu i jego walorów turystycznych

- Propagowanie idei wydarzeń związanych z płukaniem złota jako aktywnej formy rekreacji i wypoczynku

- Kształtowanie wśród zawodników zasad rywalizacji takich jak zasada „fair play”

5. Konkurencje/Czas startu/Opłata startowa:

- Młody Płukacz do lat 14-Start 17.06.2023 godz.12:00-opłata startowa 20zł.

- Kobiety-Start 17.06.2023 godz. 14:00-opłata startowa 50zł.

- Mężczyźni-Start 17.06.2023 godz.16:00-opłata startowa 50zł.

- Drużyny 2 osobowe-Start 18.06.2023 godz.11:00-opłata startowa 60zł.

- Płukanie Nocne-2 osoby(Płukanie w parach) -Start 17.06.2023 Po zmroku-opłata startowa 50zł.(Godz. rozpoczęcia będzie ustalona przez sędziów)

- Turniej Mistrzów-Start 18.06.2023 godz.13:00 (W turnieju Mistrzów będą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy we wcześniejszych konkurencjach zajęli miejsca na podium tj.1-3

6. Warunki Uczestnictwa:

- W zawodach mogą brać udział wszyscy, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Polskiego Bractwa Kopaczy Złota (link pod plakatem), lub dokonali prawidłowego zgłoszenia w biurze zawodów (namiot Organizatora) na miejscu przed rozpoczęciem Mistrzostw i dokonali opłaty wpisowej, stosownej do danej konkurencji, oraz zaakceptowali niniejszy regulamin

- Każdy z uczestników powinien być wyposażony w wodery lub gumowce, miskę do płukania złota, łopatę lub szpadel

- Dzieci do lat 14 mogą uczestniczyć w zawodach tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego

- W przypadku konkurencji „Płukanie nocne” dodatkowo każdy uczestnik powinien posiadać latarkę lub lampkę czołową i obowiązkowo świeczkę

7. Komisja Sędziowska:

- Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać grupa sędziów, która będzie udzielać wszelkich niezbędnych informacji wszystkim zawodnikom przed rozpoczęciem każdej konkurencji.

- Sędziowie przed każdą konkurencją będą wręczać każdemu zawodnikowi odpowiednie fiolki do których zawodnicy będą umieszczać złoto wypłukane w trakcie zawodów i będą je odbierać od zawodników po skończonej konkurencji w celu późniejszej weryfikacji ilości wypłukanego złota.

8. Postanowienia Ogólne:

- Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania zasady sportowej „fair play”

- Każdy zawodnik do otrzymanej fiolki podczas płukania powinien starać się umieszczać we fiolce tylko wypłukane złoto zwracając uwagę na to, aby do fiolki trafiało jak najmniej innych minerałów

- w przypadku nadmiernej ilości innych minerałów niż złoto we fiolce może grozić dyskwalifikacja zawodnika….(Informacje i przykłady na ten temat będą przekazywane wszystkim przez sędziów)

- W przypadku jednakowej ilości wypłukanego złota przez zawodników ,z miejsc premiowanych do nagród tj. 1-3, następuje dogrywka pomiędzy tymi zawodnikami

- Podczas zawodów Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie oraz dosypywania innego złota niż złoto wypłukane w danej konkurencji!!! Złamanie tego zakazu może skutkować wieloletnią dyskwalifikacją zawodnika.

- Spóźnienie się zawodnika na start w konkurencji w której startuje więcej jak 10min. Skutkuje dyskwalifikacją zawodnika (bez możliwości zwrotu opłaty startowej)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkurencji zawodnika który będzie pod nadmiernym wpływem alkoholu lub substancji odurzających

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie zawodów

- Organizator umożliwia wypożyczenie miski do płukania złota w przypadku braku miski przez zawodnika

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin startu poszczególnych konkurencji

9. Nagrody:

- Nagrody będą przyznawane wszystkim zawodnikom, którzy w poszczególnych konkurencjach zajmą miejsca na podium